Optimalizácia daňového základu

Naša firma ponúka optimalizovanie daňového základu vašej firmy a to v  rámci možností, ktoré existujú podľa platných zákonov našej republiky, v náväznosti na účtovnú politiku vašej firmy. Tento bod je veľmi individuálny a je potrebný podrobný rozbor a prispôsobenie každému subjektu na mieru a vyžaduje osobné rokovanie, interný "audit" a uzatvorenie zmluvy.